اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/19
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,717,442
تعداد واحدهای باقی مانده: 68,282,558
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 331,918,517,987
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,490
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,465
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,465
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30
نوع صندوق : اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/19 10,490 10,465 0 100,000 95,797,442 0 65,080,000 31,717,442 331,918,517,987
  2 1397/09/18 10,566 10,541 0 10,000 95,697,442 0 65,080,000 31,617,442 333,264,952,459
  3 1397/09/17 10,893 10,867 0 0 95,687,442 50,000 65,080,000 31,607,442 343,470,381,799
  4 1397/09/16 10,581 10,555 0 0 95,687,442 0 65,030,000 31,657,442 334,149,067,635
  5 1397/09/15 10,581 10,555 0 0 95,687,442 0 65,030,000 31,657,442 334,152,067,097
  6 1397/09/14 10,581 10,555 0 110,000 95,687,442 0 65,030,000 31,657,442 334,155,074,656
  7 1397/09/13 10,698 10,672 0 50,000 95,577,442 50,000 65,030,000 31,547,442 336,664,797,795
  8 1397/09/12 10,615 10,590 0 20,000 95,527,442 0 64,980,000 31,547,442 334,076,021,535
  9 1397/09/11 10,947 10,921 0 220,000 95,507,442 110,000 64,980,000 31,527,442 344,295,779,506
  10 1397/09/10 10,498 10,472 0 0 95,287,442 0 64,870,000 31,417,442 329,012,147,074
  11 1397/09/09 10,321 10,296 0 0 95,287,442 0 64,870,000 31,417,442 323,471,325,581
  12 1397/09/08 10,321 10,296 0 0 95,287,442 0 64,870,000 31,417,442 323,474,594,406
  13 1397/09/07 10,321 10,296 0 40,000 95,287,442 0 64,870,000 31,417,442 323,477,871,061
  14 1397/09/06 10,706 10,680 0 0 95,247,442 40,000 64,870,000 31,377,442 335,102,827,253
  15 1397/09/05 10,783 10,757 0 80,000 95,247,442 100,000 64,830,000 31,417,442 337,950,233,425
  16 1397/09/04 11,047 11,019 0 0 95,167,442 0 64,730,000 31,437,442 346,424,628,448
  17 1397/09/03 11,047 11,020 0 50,000 95,167,442 10,000 64,730,000 31,437,442 346,428,621,406
  18 1397/09/02 11,423 11,395 0 0 95,117,442 0 64,720,000 31,397,442 357,761,550,470
  19 1397/09/01 11,423 11,395 0 0 95,117,442 0 64,720,000 31,397,442 357,765,600,952
  20 1397/08/30 11,423 11,395 0 0 95,117,442 90,000 64,720,000 31,397,442 357,769,659,393